Rural Invest

Rural Invest

Programul RURAL INVEST este dedicat operatorilor economici, fermierilor și asociațiilor de fermieri, asociațiilor agricole, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, care își desfașoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar și care solicită finanțări pentru investiții sau activitatea curentă. Facilitățile sunt garantate în numele statului roman, prin Ministerul Finanțelor, de către FGCR și de către FRC.

Perioada de acordare

Pentru creditele de investiții: 72 luni

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: 36 luni

Cheltuieli eligibile

 • Achiziția de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe;
 • Achiziția de active necorporale de tipul software/licențe programe/brevete;
 • Achiziția sau construcția de spații de producție/servicii/comerciale sau achiziția de terenuri pentru construcție;
 • Achiziția de părți sociale și acțiuni;
 • Cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • Alte cheltuieli aferente planului de investiții;
 • Cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;
 • Cheltuieli de executare lucrări și/sau de prestare de servicii;
 • Cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
 • Cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • Alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente;
 • Cheltuieli cu salarii și asimilate;
 • Cheltuieli cu chirii/utilități;
 • Plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat;
 • Alte costuri de operare.

Costuri

Rata dobânzii: Pentru creditele de investitii: ROBOR 3M + marja fixa de 1,90% pe an

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: ROBOR 3M + marja fixa de 1,90% pe an

Comisionul de risc: Este datorat Ministerului Finanțelor și se calculează de către FGCR sau FRC, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, dupa caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.

Comisionul de administrare: Este datorat FGCR sau FRC, după caz, și se calculează de către FGCR sau FRC, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției estimat la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Pentru anul 2023, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% pe an, calculat la valoarea/soldul garanției.

Avantaje

 • Garanția statului în proporție de până la 90% din valoarea împrumutului;
 • Perioada de grație în cazul creditelor de investiție de până la 18 luni pentru rambursarea principalului;
 • Pentru creditele acordate, statul acordă un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente, pe o perioadă de maximum 12 luni;
 • Costuri reduse;
 • Nu se percepe comision de rambursare anticipată;
 • Contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către Bancă.