API

API

API (Application Programming Interface) reprezintă un set de instrumente care permit sistemelor informatice să comunice și să interacționeze între ele. Prin facilitarea schimbului de informații și servicii între diferite aplicații și sisteme, API-urile permit dezvoltarea unor soluții integrate și interconectate. API este folosit ca metodă de comunicare între TechVentures Bank și terți.

Funcționalități pentru clienți oferite prin intermediul API-urilor

API-urile asigură clienților Băncii numeroase avantaje prin facilitarea accesului la servicii financiare și experiențe personalizate. Iată care sunt principalele avantaje oferite de API:

Automatizare a tranzacțiilor

Prin intermediul API-urilor, clienții pot automatiza diverse tranzacții, cum ar fi plăți periodice, transferuri între conturi sau alte operațiuni.

Servicii personalizate

API-urile permit oferirea de servicii personalizate și adaptate nevoilor specifice ale clienților. Prin intermediul acestora, aplicațiile dezvoltate pot să răspundă concret preferințelor sau obiectivelor financiare ale utilizatorilor.

Integrare cu alte servicii

API-urile facilitează integrarea serviciilor financiare cu alte aplicații sau platforme. De exemplu, clienții pot să-și integreze informațiile financiare cu aplicații de management al bugetului sau cu alte servicii fintech.

Monitorizare în timp real

API-urile oferă clienților acces în timp real la informații despre conturile lor (solduri, tranzacții și alte detalii financiare), ceea ce înseamnă că pot monitoriza și gestiona activitățile financiare mai eficient și fără întârzieri.

Siguranță și autentificare avansată

API-urile sunt esențiale pentru implementarea protocoalelor de autentificare și securitate în tranzacțiile bancare online. Acestea permit validarea identității utilizatorilor și asigurarea unui mediu sigur pentru transferurile de bani și alte operațiuni. Astfel, datele financiare ale clienților sunt protejate în mod corespunzător.

Inovare și dezvoltare rapidă

API-urile permit băncii să inoveze rapid și să dezvolte noi servicii fără a schimba întregul sistem. Acest lucru oferă flexibilitate în adaptarea la schimbările din piață și în îndeplinirea cerințelor clienților.

Servicii de terță parte

API-urile facilitează colaborarea cu terțe părți, precum dezvoltatori de aplicații sau fintech-uri. Aceste părți pot utiliza API-urile pentru a dezvolta aplicații care integrează serviciile bancare existente.

Standardizare

Există anumite standarde API în domeniul bancar care facilitează interoperabilitatea între diferitele sisteme și aplicații. De exemplu, standardul PSD2 (Directive privind serviciile de plată revizuite) din Uniunea Europeană impune utilizarea unor API-uri standard pentru accesul la informații bancare.

Atuuri obținute prin activarea operațiunilor bancare API

  • Eficiență operațională mai mare;
  • Produse bancare digitale ușor de utilizat;
  • Servicii financiare personalizate și soluții accesibile, care ajută clienții Băncii în procesul de digitalizare, aceștia putându-se canaliza pe dezvoltarea businessului și nu pe operațiunile bancare;
  • Experiență bancară superioară pentru clienți;
  • Inovație.

Operațiuni efectuate prin intermediul API-urilor

  • Interogare sold, pentru toate conturile deschise la TechVentures Bank;
  • Extras de cont;
  • Tranzacții în/din conturile curente, de evidență sau protejare;
  • Balanța contului;
  • Schimb valutar.

Prin implementarea și utilizarea API-urilor, oferim clienților o gamă mai largă și mai flexibilă de servicii, îmbunătățind în același timp accesul și experiența lor în gestionarea finanțelor.