Garantare depozite

Garantare depozite

Informații privind garantarea depozitelor

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)
este in Romania singura institutie care are misiunea de a garanta depozitele constituite la institutiile de credit participante la Fond, precum si de a plati compensatii catre deponentii garantati, in limita plafonului de garantare si a altor conditii stabilite prin lege, atunci cand depozitele devin indisponibile.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare garanteaza depozitele, in orice moneda, la institutiile de credit participante la Fond, in limitele si conditiile prevazute de lege. Exceptie de la plata compensatiilor fac depozitele care se incadreaza in categoriile negarantate, asa cum sunt prezentate in lista depozitelor excluse de la garantare, conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare.