IMM Invest România

IMM Invest România

Programul IMM INVEST ROM NIA este destinat susținerii finanțărilor destinate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniști. Se pot accesa unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții sau credite/ linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru cheltuieli de refinanțare a altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale sau acțiuni, garantate de către FNGCIMM în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor.

Perioada de acordare

Pentru creditele de investiții: 72 luni

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: 36 luni

Cheltuieli eligibile

Pentru creditele de investiții:

 • Achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;
 • Achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe brevete, inclusiv TVA;
 • Achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/agricultură, inclusiv TVA;
 • Construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale;
 • Cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • Alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv TVA.

Pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru:

 • Cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere;
 • Cheltuieli de executare de lucrări și/sau prestare de servicii;
 • Cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri;
 • Cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru;
 • Alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente;
 • Cheltuieli cu salarii și asimilate;
 • Cheltuieli cu chirii/utilități;
 • Plată impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat;
 • Alte costuri de operare.

Cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Costuri

Rata dobânzii: Pentru creditele de investitii: ROBOR 3M + marja fixa de 2,00% pe an

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: ROBOR 3M + marja fixa de 2,50% pe an

Comisionul de risc: Este datorat Ministerului Finantelor si se calculeaza de catre FNGCIMM, pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei, sau, dupa caz, pana la data platii valorii de executare a garantiei de catre Ministerul Finantelor, ca procent diferentiat in functie de durata garantiei si categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garantiei la sfarsitul anului/ anilor de derulare a garantiei.

Comisionul de administrare: Este datorat Ministerului Finanțelor și se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.

Avantaje

 • Garanția statului în proporție de până la 90% din valoarea împrumutului;
 • Perioada de grație în cazul creditelor de investiție de până la 18 luni pentru rambursarea principalului;
 • Pentru creditele acordate, statul acordă un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente, pe o perioadă de maximum 12 luni;
 • Costuri reduse;
 • Nu se percepe comision de rambursare anticipată;
 • Contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către Bancă.