IMM PROD

IMM PROD

Programul IMM PROD este dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din zona urbană, inclusiv start-up-uri. Beneficiarii pot solicita credite/linii de credit garantate în numele statului român, prin Ministerul Finanțelor, de către FNGCIMM.

Perioada de acordare

Pentru creditele de investiții: 72 luni

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: 36 luni

Cheltuieli eligibile

 • Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • Achiziția și/sau amenajarea de terenuri;
 • Achiziția și/sau construcția de hale destinate producției;
 • Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;
 • Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența energetică a consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, stații de reciclare;
 • Finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mărfuri și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/ diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare sau pentru reconversia de la intermediere la producție;
 • Refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Costuri

Rata dobânzii: Pentru creditele de investiții: ROBOR 3M + marja fixa de 1,00% pe an

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: ROBOR 3M + marja fixa de 1,50% pe an

Pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie: ROBOR 3M + marja fixa de 0,75% pe an

Comisionul de risc: Este datorat Ministerului Finanțelor și se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.

Comisionul de administrare: Este datorat FNGCIMM și se calculează de către FNGCIMM pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției estimat la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Pentru anul 2023, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% pe an, calculat la valoarea/soldul garanției.

Avantaje

 • Garanția statului în proporție de până la 90% din valoarea împrumutului;
 • Perioada de grație în cazul creditelor de investiție de până la 18 luni pentru rambursarea principalului;
 • Pentru creditele acordate, statul acordă un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente, pe o perioadă de maximum 12 luni;
 • Costuri reduse;
 • Nu se percepe comision de rambursare anticipată;
 • Contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către Bancă.