Credite de investiții

Credite de investiții

Se acordă în lei sau euro, pe o perioadă de până la 10 ani, cu un avans de minimum 20%, pentru realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea capacităților de producție (utilaje, mașini, instalații, clădiri). Se poate acorda și pentru refinanțarea creditelor cu destinație similară.

CARACTERISTICI

Moneda: lei sau euro

Perioada de acordare:
maximum 10 ani pentru creditele în lei și maximum 10 ani pentru creditele în euro.

Aportul propriu:
minimum 20% din valoarea investiției

AVANTAJE

  • Finanțarea proiectelor aferente și companiilor nou-înființate (care obțin venituri din activitatea principală de mai puțin de 12 luni)
  • Creditarea unei game largi de cheltuieli de investiții;
  • Perioada de grație de maximum 2 ani;
  • Posibilitatea de a beneficia de dobândă amânată sau capitalizată;
  • Corelarea graficului de rambursare cu perioadele de obținere a veniturilor;
  • Operativitate în analizarea solicitării clientului;
  • Arie largă a destinațiilor pentru care pot fi utilizate.

CREDITUL DE REFINANȚARE

Pentru creditele refinanțate de la alte bănci se pot acorda și sume suplimentare necesare acoperirii costurilor implicate de operațiunile de preluare (inclusiv dobânzi, comisioane, cheltuielile aferente creditelor refinanțate).

Este un credit pe termen scurt, mediu sau lung pentru refinanțarea diverselor tipuri de credite ale unui client persoană juridică, credite angajate la alte bănci și/sau la TechVentures Bank SA în vederea consolidării expunerii companiei și urmăririi eficiente a fluxurilor de lichidități. Pentru creditele refinanțate de la alte bănci se pot acorda și sume suplimentare necesare acoperirii costurilor implicate de operațiunile de preluare (inclusiv dobânzi, comisioane, cheltuielile aferente creditelor refinanțate).