Garant Construct

Garant Construct

Programul GARANT CONSTRUCT este dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, arhitecților și birourilor individuale de arhitectură și unităților administrativ teritoriale (municipii, orașe, comune), care solicită finanțări pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu. Facilitățile sunt garantate în numele statului român, prin Ministerul Finanțelor, de către FNGCIMM și de către FRC.

Perioada de acordare

Pentru creditele de investiții: 72 luni

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: 36 luni

Cheltuieli eligibile

 • Achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială;
 • Construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu;
 • Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;
 • Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
 • Finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;
 • Plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții;
 • Achiziția de acțiuni și părți sociale.

Costuri

Rata dobânzii: Pentru creditele de investiții: ROBOR 3M + marja fixa de 1,90% pe an

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: ROBOR 3M + marja fixa de 1,90% pe an

Comisionul de risc: Este datorat Ministerului Finanțelor și se calculează de către FNGCIMM sau FRC, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/ anilor de derulare a garanției.

Comisionul de administrare: Este datorat FNGCIMM sau FRC, după caz, și se calculează de către FNGCIMM sau FRC, după caz, pentru întreaga perioada de valabilitate a garanției, sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției estimat la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Pentru anul 2023, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% pe an, calculat la valoarea/soldul garanției.

Avantaje

 • Garanția statului în proporție de până la 90% din valoarea împrumutului;
 • Perioada de grație în cazul creditelor de investiție de până la 18 luni pentru rambursarea principalului;
 • Pentru creditele acordate, statul acordă un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente, pe o perioadă de maximum 12 luni;
 • Costuri reduse;
 • Nu se percepe comision de rambursare anticipată;
 • Contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către Bancă.