Finanțarea proiectelor din fonduri europene

Finanțarea proiectelor din fonduri europene

Acest tip de credit este oferit pentru susținerea investițiilor dezvoltate de IMM–uri care activează în diverse domenii, în scopul implementarii proiectelor finanțate parțial din fonduri europene sau fonduri naționale nerambursabile.

DESTINAȚIE

  • Prefinanțarea fondurilor nerambursabile aprobate în cadrul proiectului;
  • Cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile din cadrul proiectului, în funcție de structura bugetului proiectului;
  • Garantarea unor obligații în ceea ce privește implementarea proiectului (prin SGB de restituire avans, bună execuție etc);
  • Atestarea capacității financiare a beneficiarului de cofinanțare a proiectului, respectiv confirmarea de finanțare angajantă/neangajantă (scrisoare de confort/scrisoare de intenție).

Caracteristici

Moneda: lei sau euro

Suma finanțată:
până la 80% din valoarea totala a investiției, inclusiv TVA

Perioada de acordare:
maximum 15 ani pentru creditele în lei și maximum 10 ani pentru creditele în euro

Aportul propriu:
minimum 20% din valoarea investiției

AVANTAJE

  • Beneficiați de structura adecvată de finanțare în conformitate cu criteriile de eligibilitate impuse de programele UE printr-un pachet de produse care acoperă toate fazele de implementare ale proiectului;
  • Perioada mare de creditare;
  • Perioada de tragere de până la 2 ani și perioada de grație de până la 1 an, corelat cu graficul de implementare al proiectului;
  • Grafic de rambursare flexibil corelat cu perioadele de obținere a veniturilor
  • Operativitate în analizarea solicitării clientului;
  • Flexibilitate în stabilirea mixului de garanții, inclusiv prin garanții emise de fondurile de garantare.