Innovation

Innovation

Programul INNOVATION este dedicat operatorilor economici cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion euro, pentru sprijinirea capacităților de inovare și susținerea activităților la export ale IMM-urilor cu activitate de comerț și servicii, care activează în industria exportatoare, nepoluantă. Facilitățile sunt garantate în numele statului român, prin Ministerul Finanțelor, de către FRC.

Perioada de acordare

Pentru creditele de investiții: 72 luni

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: 36 luni

Cheltuieli eligibile

 • Stimularea exporturilor românești;
 • Susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate;
 • Stimularea comerțului online și a digitalizării;
 • Retehnologizarea companiilor locale;
 • Achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme;
 • Obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

Costuri

Rata dobânzii: Pentru creditele de investiții: ROBOR 3M + marja fixă de 2,25% pe an

Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru: ROBOR 3M + marja fixă de 2,50% pe an

Comisionul de risc: Este datorat Ministerului Finanțelor și se calculează de către FRC pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, dupa caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.

Comisionul de administrare: Este datorat FRC și se calculează pentru întreaga perioada de valabilitate a garanției, sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției estimat la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Pentru anul 2023, nivelul comisionului de administrare este de 0,25% pe an, calculat la valoarea/soldul garanției.

Avantaje

 • Garanția statului în proporție de până la 90% din valoarea împrumutului;
 • Perioada de grație în cazul creditelor de investiție de până la 18 luni pentru rambursarea principalului;
 • Pentru creditele acordate, statul acordă un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente, pe o perioadă de maximum 12 luni;
 • Costuri reduse;
 • Nu se percepe comision de rambursare anticipată;
 • Contractul de credit nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către Bancă.