Decontare cu VISA/Mastercard

Decontare cu VISA/Mastercard

Prin decontarea cu VISA și/sau Mastercard, TechVentures Bank asigură serviciile pentru decontarea zilnică națională și internațională a operațiunilor de acceptare la plată a cardurilor VISA și/sau Mastercard, prestate de diverși emitenți, și a operațiuinlor derulate cu carduri emise sub sigla VISA și/sau Mastercard, respectiv a comisioanelor exigibile pentru aceste tranzacții.

Operațiuni efectuate de TechVentures Bank:

  • Pentru poziția netă debitoare, Banca decontează zilnic din conturile proprii deschise la Banca Națională a României operațiunile de acceptare la plată a cardurilor VISA și/sau Mastercard și operațiunile domestice și internaționale derulate cu carduri emise sub sigla VISA și/sau Mastercard;
  • Pentru poziția netă creditoare, Banca încasează de la VISA și/sau Mastercard fondurile aferente operațiunilor de acceptare la plată a cardurilor VISA și/sau Mastercard și le virează zilnic în Contul Curent Evidență de Plată.