Skip to content

Creditul pentru investitii imobiliare
Credit de investitii imobiliare

Se acorda pentru realizarea de investitii imobiliare, cum ar fi: achizitionarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea, extinderea sau constructia unei locuinte, achizitionarea sau viabilizarea unui teren sau pentru refinantarea altor credite pentru investitii imobiliare.

De acest credit pot beneficia persoanele care obtin venituri pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, cu varsta intre 18 ani si varsta legala de pensionare, cu conditia ca cel putin solicitantul sau sotul/sotia (in calitate de coplatitor), sa obtina venituri in Romania.

Se accepta cumularea veniturilor realizate de solicitant cu cele ale coplatitorilor din cadrul familiei acestuia (sot/sotie) si/sau ale coplatitorilor externi (maxim un coplatitor extern).

           CARACTERISTICI

Moneda: lei sau euro

Suma finantata: maxim 85% din valoarea garantiilor imobiliare, dar nu mai mult de 750.000 EUR, in functie de valuta creditului vs. moneda in care se obtin veniturile si daca exista sau nu alte imobile in proprietate.

Perioada de acordare: pana la 30 ani

Avansul minim: 5% din valoarea proiectului finantat, in functie de valoarea garantiilor imobiliare, valuta creditului vs. moneda in care se obtin veniturile si daca exista sau nu alte imobile in proprietate.

Garantii:

 • Ipoteca imobiliara asupra imobilului ce face obiectul finantarii si/sau oricarui alt bun imobil aflat in proprietatea imprumutatului si/sau a unei terte persoane fizice;
 • Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din polita/ politele de asigurare pentru imobilul/ imobilele adus/e in garantie;
 • Ipoteca mobiliara asupra conturilor imprumutatului deschise la TECHVENTURES BANK;
 • Optional, depozit colateral.

Pentru contractarea unui credit de investitii imobiliare, bunurile imobile aduse in garantie, cu exceptia terenurilor, trebuie asigurate (polita PAD si polita suplimentara pentru toate riscurile).

           AVANTAJE

 • perioada lunga de creditare 
 • dobanzi si comisioane la nivel competitiv 
 • posibilitatea rambursarii anticipate, oricand pe parcusul perioadei de creditare 
 • accesul la sume mai mari prin acceptarea unei game largi de venituri
 • timp redus de raspuns 

Pentru un calcul personalizat al creditului de investitii imobiliare, intra pe calculatorul nostru de credite, AICI.

COSTURI PENTRU UN CREDIT DE ACHIZITIE IMOBIL IN LEI

Dobanda (variabila): 

 • Cu incasarea lunara a veniturilor in contul TECHVENTURES BANK: IRCC + 3,25%
 • Fara incasarea lunara a veniturilor in contul TECHVENTURES BANK: IRCC + 3,75% 

Indicele IRCC (Indicele de Referinta pentru Creditele Consumatorilor) este revizuibil trimestrial, in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru, respectiv in lunile ianuarie, aprilie, iulie si octombrie ale fiecarui an.

Comisioane aferente creditului percepute de Banca:

 • Comision de analiza: 0 lei
 • Comision lunar de administrare: 0 lei

Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia:
Aceste servicii sunt prestate de catre terti, iar comisioanele sunt percepute de catre acestia, conform tarifelor practicate.

 • Taxe si onorarii notariale: Percepute pentru autentificarea si intabularea contractului de vanzare-cumparare imobil/ contractului de ipoteca de catre un Notar Public
 • Comision evaluare garantii: Perceput pentru evaluarea garantiilor de catre un evaluator atestat ANEVAR
 • Comision asigurare garantii: Perceput pentru incheierea politelor de asigurare a garantiilor imobiliare de catre o societate de asigurari autorizata (PAD si asigurare suplimentara impotriva tuturor riscurilor)
 • Taxe RNPM: Percepute pentru inscrierea, prelungirea, modificarea, radierea garantiilor mobiliare la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)

EXEMPLU DE CALCUL DAE PENTRU UN CREDIT DE ACHIZITIE IMOBIL IN LEI CU INCASAREA LUNARA A VENITURILOR IN CONTUL TECHVENTURES BANK

Valoarea totala a creditului: 350.000 lei

Durata contractului de credit: 30 ani

Numarul de rate: 360 rate

Dobanda (variabila)/an: 9,23% (IRCC+ marja fixa 3,25% p.a.) 

A fost considerat indicele IRCC valabil de la data de 01.04.2023, egal cu 5,98%.

Comision analiza: 0 lei

Comision lunar de administrare:lei

Taxe RNPM: 460 lei

DAE*: 9,63%

Rata lunara: 2.874 lei

Costul total al creditului: 684.745 lei

Valoarea totala platibila: 1.034.745 lei

 * DAE este calculat in conditiile prezentate mai sus, include dobanda, comisionul de analiza, comisionul lunar de administrare, comisioanele RNPM percepute pe intreaga perioada de creditare (valoare la data curenta) si nu include costurile pentru asigurarea imobilului/ imobilelor aduse in garantie si nici costurile percepute de catre terti, care nu sunt cunoscute de catre Banca (comisionul de evaluare, taxele notariale de autentificare si taxele de intabulare a contractului de vanzare-cumparare).

Posibile riscuri care pot afecta posibilitatea de rambursare a creditului:

 • Veniturile pot varia pe durata contractului de credit si pot afecta capacitatea de rambursare a ratelor lunare, in cazul diminuarii acestora.
 • Dobanda aferenta creditului este variabila, conform variatiei indicelui IRCC, ceea ce poate duce la modificarea ratei lunare de plata, in sensul cresterii sau descresterii.
 • In cazul creditelor in euro, posibilele fluctuatii ale cursului valutar pot afecta suma lunara de plata in situatia in care, pentru plata ratei aferente creditului, trebuie efectuat un schimb valutar.

Aveti posibilitatea de a incheia cu un asigurator, pe cheltuiala proprie, o polita de asigurare pentru riscul financiar de neplata. Costul acesteia este perceput de asigurator, nu este cunoscut de Banca si nu a fost luat in considerare in calculul DAE.

Posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de contractul de credit pornesc de la plata dobanzilor penalizatoare, la raportarea la Biroul de Credit si la Centrala Riscurilor de Credit si pana la executarea silita a bunurilor aduse in garantie si/sau a patrimoniului titularului creditului si/sau al codebitorilor.

Pentru informatii detaliate referitoare la produsele de creditare oferite de noi, va invitam sa contactati oricare dintre unitatile noastre teritoriale sau prin e-mail: creditare@techventures.bank.