Skip to content

Nevoi personale

Credit de nevoi personale cu garantii reale imobiliare

Se acorda pentru finantarea oricarui proiect personal, fara a fi necesara justificarea scopului utilizarii banilor. Creditul se poate acorda si pentru refinantarea altor credite.

              CARACTERISTICI

Moneda: lei sau euro

Suma finantata: maxim 150.000 EUR (sau echivalentul in lei)

Perioada de acordare: pana la 5 ani; pentru creditele acordate in scopul rambursarii datoriilor aferente creditelor contractate inainte de 31.10.2011 (data de intrare in vigoare a Regulamentului BNR nr.24/2011), perioada maxima de creditare este de 30 ani.

Garantii:

 • Ipoteca imobiliara asupra unui imobil aflat in proprietatea imprumutatului si/sau a unei terte persoane fizice;
 • Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din polita/ politele de asigurare pentru imobilul/ imobilele adus/e in garantie;
 • Ipoteca mobiliara asupra conturilor imprumutatului deschise la TECHVENTURES BANK;
 • Optional, depozit colateral.

Bunurile imobile aduse in garantie, cu exceptia terenurilor, trebuie asigurate (polita PAD si polita suplimentara pentru toate riscurile).

COSTURI PENTRU UN CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU GARANTII IMOBILIARE IN LEI

Dobanda (variabila): IRCC + 6,40%

Indicele IRCC (Indicele de Referinta pentru Creditele Consumatorilor) este revizuibil trimestrial, in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru, respectiv in lunile ianuarie, aprilie, iulie si octombrie ale fiecarui an.

Comisioane aferente creditului percepute de Banca:

 • Comision de analiza: 0 lei
 • Comision lunar de administrare: 0 lei

Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia:
Aceste servicii sunt prestate de catre terti, iar comisioanele sunt percepute de catre acestia, conform tarifelor practicate.

 • Taxe si onorarii notariale: Percepute pentru autentificarea si intabularea contractului de vanzare-cumparare imobil/ contractului de ipoteca de catre un Notar Public
 • Comision evaluare garantii: Perceput pentru evaluarea garantiilor de catre un evaluator atestat ANEVAR
 • Comision asigurare garantii: Perceput pentru incheierea politelor de asigurare a garantiilor imobiliare de catre o societate de asigurari autorizata (PAD si asigurare suplimentara impotriva tuturor riscurilor)
 • Taxe RNPM: Percepute pentru inscrierea, prelungirea, modificarea, radierea garantiilor mobiliare la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)

EXEMPLU DE CALCUL DAE PENTRU UN CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU GARANTII IMOBILIARE IN LEI

Valoarea totala a creditului: 250.000 lei

Durata contractului de credit: 5 ani

Numarul de rate: 60 rate

Dobanda (variabila)/an: 12,38% (IRCC+ marja fixa 6,40% p.a.)  

A fost considerat indicele IRCC valabil de la data de 01.04.2023, egal cu 5,98%.

Comision analiza: 0 lei

Comision lunar de administrare: 0 lei

Taxe RNPM: 131 lei

DAE*: 13,11%

Rata lunara: 5.609 lei

Costul total al creditului: 86.554 lei

Valoarea totala platibila: 336.554 lei

 * DAE este calculat in conditiile prezentate mai sus, include dobanda, comisionul de analiza, comisionul lunar de administrare, comisioanele RNPM percepute pe intreaga perioada de creditare (valoare la data curenta) si nu include costurile pentru asigurarea imobilului/ imobilelor aduse in garantie si nici costurile percepute de catre terti, care nu sunt cunoscute de catre Banca (comisionul de evaluare, taxele notariale de autentificare si taxele de intabulare a contractului de vanzare-cumparare).

CREDIT DE NEVOI PERSONALE FARA GARANTII REALE IMOBILIARE

Se acorda pentru finantarea oricarui proiect personal, fara a fi necesara justificarea scopului utilizarii banilor. Creditul se poate acorda si pentru refinantarea altor credite.

             CARACTERISTICI

Moneda: lei

Suma finantata: maxim 15.000 EUR (echivalentul in lei)

Perioada de acordare: pana la 5 ani

Pentru un calcul personalizat al creditului de nevoi personale, intra pe calculatorul nostru de credite, AICI.

COSTURI PENTRU UN CREDIT DE NEVOI PERSONALE FARA GARANTII IMOBILIARE IN LEI

Dobanda (variabila): IRCC + 11,20%

Indicele IRCC (Indicele de Referinta pentru Creditele Consumatorilor) este revizuibil trimestrial, in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru, respectiv in lunile ianuarie, aprilie, iulie si octombrie ale fiecarui an.

Comisioane aferente creditului percepute de Banca:

 • Comision de analiza: 0 lei
 • Comision lunar de administrare: 0 lei

Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia:
Aceste servicii sunt prestate de catre terti, iar comisioanele sunt percepute de catre acestia, conform tarifelor practicate.

 • Taxe RNPM: Percepute pentru inscrierea, prelungirea, modificarea, radierea garantiilor mobiliare la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)

EXEMPLU DE CALCUL DAE PENTRU UN CREDIT DE NEVOI PERSONALE FARA GARANTII IMOBILIARE IN LEI

Valoarea totala a creditului: 25.000 lei

Durata contractului de credit: 5 ani

Numarul de rate: 60 rate

Dobanda (variabila)/an: 17,18% (IRCC+ marja fixa 11,20% p.a.)  

A fost considerat indicele IRCC valabil de la data de 01.04.2023, egal cu 5,98%.

Comision analiza: 0 lei

Comision lunar de administrare: 0 lei

Taxe RNPM: 131 lei

DAE*: 18,60%

Rata lunara: 624 lei

Costul total al creditului: 12.424 lei

Valoarea totala platibila: 37.424 lei

 * DAE este calculat in conditiile prezentate mai sus, include dobanda, comisionul de analiza, comisionul lunar de administrare, comisioanele RNPM percepute pe intreaga perioada de creditare (valoare la data curenta).

Posibile riscuri care pot afecta posibilitatea de rambursare a creditului:

 • Veniturile pot varia pe durata contractului de credit si pot afecta capacitatea de rambursare a ratelor lunare, in cazul diminuarii acestora.
 • Dobanda aferenta creditului este variabila, conform variatiei indicelui IRCC, ceea ce poate duce la modificarea ratei lunare de plata, in sensul cresterii sau descresterii.
 • In cazul creditelor in euro, posibilele fluctuatii ale cursului valutar pot afecta suma lunara de plata in situatia in care, pentru plata ratei aferente creditului, trebuie efectuat un schimb valutar.

Aveti posibilitatea de a incheia cu un asigurator, pe cheltuiala proprie, o polita de asigurare pentru riscul financiar de neplata. Costul acesteia este perceput de asigurator, nu este cunoscut de Banca si nu a fost luat in considerare in calculul DAE.

Posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de contractul de credit pornesc de la plata dobanzilor penalizatoare, la raportarea la Biroul de Credit si la Centrala Riscurilor de Credit si pana la executarea silita a bunurilor aduse in garantie si/sau a patrimoniului titularului creditului si/sau al codebitorilor.

Pentru informatii detaliate referitoare la produsele de creditare oferite de noi, va invitam sa contactati oricare dintre unitatile noastre teritoriale sau prin e-mail: creditare@techventures.bank.