Skip to content

Family Start

PROGRAMUL FAMILY START

Programele StudentInvest și FamilyStart finanțate de Guvernul României

Programul Family Start este finanțat de Guvernul României, derulat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu sprijinul Fondului Român de Contragarantare, în calitate de garantor, prin rețeaua băncilor partenere, din care face parte și TechVentures Bank.

Caracteristici Program:

– are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România și cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului, care îşi întemeiază o familie și/sau formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă și care au venitul net lunar, pe membru de familie, de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar, pe membru de familie, de până la 7.500 lei;

– persoanele interesate pot accesa un credit bancar în valoare de maximum 150.000 lei, garantat de către stat în proporție de până la 80%, prin Fondul Român de Contragarantare;

– dobânda pentru creditul acordat (IRCC + 4,00% pe an) este suportată în proporție de 75% din bugetul de stat;

– comisioanele aferente creditului (comisionul de analiză credit de 0,2%, aplicat la valoarea finanțării aprobate și comisionul de gestiune a garanțiilor de 0,40% pe an, calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei, datorat Fondului Român de Contragarantare) sunt suportate integral din bugetul de stat;

– creditul poate fi acordat o singură dată, pentru o perioadă de maximum 10 ani, cu o perioadă de grație de 5 ani de la data acordării împrumutului;

– finanțarea se acordă sub forma unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la plată în valoare cumulată de minimum 500 lei, inclusiv TVA;

Pentru ce poate fi utilizat creditul?

a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obţinerea statutului de soţ şi soţie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plăţii se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

b) plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul naşterilor;

c) cheltuielile cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală” și/sau afterschool, precum și cu participarea și/sau achiziționarea de materiale/echipamente /instrumente necesare în cadrul activităților extrașcolare la care participă sau se înscriu copiii beneficiarului;

d) achiziția de autoturisme noi/autoturisme secondhand cu vechime de maximum 5 ani la data efectuării tragerii, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;

e) cheltuielile aferente taxelor de studii: licență, master, inclusiv Master of Business Administration, doctorat, inclusiv cursuri de calificare sau perfecționare profesională, conversie sau reconversie profesională, precum și cheltuieli aferente cărților de specialitate și rechizitelor, inclusiv celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități; toate formele de studiu trebuie sa fie autorizate să funcționeze provizoriu sau să fie acreditate;

f) plata cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități;

g) plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum şi a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

 

h) achiziția de calculatoare și/sau componente ale acestora, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoane cu dizabilități;

i) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății. Plata se face lunar nefiind acceptată decontarea în avans a unor sume;

j) parte/avans din prețul de achiziție/costul de construcție a unei locuințe – inclusiv costul proiectării și al execuției, cheltuieli legate de construcția/modernizarea/ renovarea/extinderea locuinței, de lucrări pentru creșterea eficienței energetice sau pentru instalarea de echipamente/instalații de producere a energiei electrice/cogenerare din surse regenerabile – prin proiect individual sau prin programe guvernamentale specifice, precum și cheltuieli legate de achiziția de mobilier; rambursarea anticipată parțială/integrală a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale;

k) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;

l) investigații și tratamente medicale complexe recomandate de medici specialiști în cazul familiilor ai căror membri au probleme de sănătate;

m) achiziția de soluții energetice sustenabile – sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme de panouri solare, instalații eoliene și alte soluții energetice;

n) achiziția aparatelor electrocasnice în valoare totală de maximum 10.000 lei și aparatură electronică în valoare totală de 10.000 lei.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la suport@techventures.bank sau 0728 887 888.