Skip to content

Investitii

Creditul pentru investitii

Se acorda pentru realizarea, dezvoltarea, modernizarea, retehnologizarea capacitatilor de productie (utilaje, masini, instalatii, cladiri).

Se poate acorda si pentru refinantarea creditelor cu destinatie similara.

CARACTERISTICI

Moneda: Lei sau Euro

Perioada de acordare: maxim 10 ani pentru creditele in Lei si maxim 10 ani pentru creditele in Euro.

Aportul propriu: minim 20% din valoarea investitiei

AVANTAJE

 • finantarea proiectelor aferente si companiilor nou-infiintate (care obtin venituri din activitatea principala de mai putin de 12 luni)
 • creditarea unei game largi de cheltuieli de investitii
 • perioada de gratie de maxim 2 ani
 • posibilitatea de a beneficia de dobanda amanata sau capitalizata
 • corelarea graficului de rambursare cu perioadele de obtinere a veniturilor
 • operativitate in analizarea solicitarii clientului
 • arie larga a destinatiilor pentru care pot fi utilizate
Creditul pentru dezvoltare

Este oferit pentru sustinerea investitiilor dezvoltate de IMM–uri care activeaza in diverse domenii de activitate, in scopul implementarii proiectelor finantate partial din fonduri europene sau fonduri nationale nerambursabile.

DESTINATIE

 • prefinantarea fondurilor nerambursabile aprobate in cadrul proiectului
 • cofinantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile din cadrul proiectului, in functie de structura bugetului proiectului
 • garantarea unor obligatii in ceea ce priveste implementarea proiectului (prin SGB de restituire avans, buna executie etc)
 • atestarea  capacitatii financiare a beneficiarului de cofinantare a proiectului, respectiv confirmarea de finantare angajanta/neangajanta (scrisoare de confort/ scrisoare de intentie)

CARACTERISTICI

Moneda: Lei sau Euro

Perioada de acordare: maxim 15 ani pentru creditele in Lei si maxim 10 ani pentru creditele in Euro

Aportul propriu: minim 20% din valoarea investitiei

Suma finantata: pana la 80% din valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA

AVANTAJE

 • beneficiati de structura adecvata de finantare in conformitate cu criteriile de eligibilitate impuse de programele UE printr-un pachet de produse care acopera toate fazele de  implementare ale proiectului
 • perioada mare de creditare
 • perioada de tragere de pana la 2 ani si perioada de gratie de pana la 1 an, corelat cu graficul de implementare al proiectului
 • grafic de rambursare flexibil corelat cu perioadele de obtinere a veniturilor
 • operativitate in analizarea solicitarii clientului
 • flexibilitate in stabilirea mixului de garantii, inclusiv prin garantii emise de fondurile de garantare
Creditul de refinantare:

Este un credit pe termen scurt, mediu sau lung pentru refinantarea diverselor tipuri de credite ale unui client persoana juridica, credite angajate la alte banci si/sau la TechVentures Bank SA in vederea consolidarii expunerii companiei si urmaririi eficiente a fluxurilor de lichiditati.

Pentru creditele refinantate de la alte banci se pot acorda si sume suplimentare necesare acoperirii costurilor implicate de operatiunile de preluare (inclusiv dobanzi, comisioane, cheltuielile aferente creditelor refinantate).