Skip to content

Despre noi
Despre noi - TECHVENTURES BANK S.A.

Sediul social: Str. Daniel Danielopolu nr. 30-32, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania;

Nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J40/3215/10.03.2009;

Cod unic de inregistrare: 25263452;

Numarul de inmatriculare in Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJR-40-067;

Atestata ASF:nr. 13/28.03.2019;

Capital social subscris si varsat integral: 73.398.000 lei;

Cod SWIFT: BFERROBU

Contact:  contact@techventures.bank    004.021.303.40.00     004.037.409.78.55

BANCA COMERCIALĂ FEROVIARA S.A. a devenit TECHVENTURES BANK S.A. incepand cu data 14 decembrie 2020 (vezi comunicat presa) si are doi actionari noi: Vasile Olimpiu BALAȘ, actionar majoritar si Tech Ventures Capital AFIA S.A., o societate de administrare a fondurilor de investitii alternative. In actionariat raman firmele TRISTAR S.R.L. si Atelierele CFR GRIVITA S.A.

Actionariat actualizat:

Vasile Olimpiu Balas – 61,31% din capitalul social si din drepturile de vot

S.C. Tristar S.R.L. – 13,47% din capitalul social si din drepturile de vot

S.C. Tech Ventures Capital S.A. – 9,63% din capitalul social si din drepturile de vot

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. – 5,79% din capitalul social si din drepturile de vot

SSIF BRK Financial Group S.A. – 9,81%  din capitalul social si din drepturile de vot

Consiliul de Administratie

Ioan-Mihail Anca - Presedinte

Radu-Catalin Petrea - Vicepresedinte

Mihaela Corina Blidar - Membru

Constantin-Dorin Teodorescu - Membru

Comitetul de Conducere

Cristian Nae  - Director General

Laura Sterea  - Director General Adjunct

Mariella Buculei - Director General Adjunct

Informatii privind cadrul de transparenta