Skip to content

IMM INVEST

PROGRAMUL IMM INVEST

IMM INVEST ROMANIA este un program guvernamental care ajuta IMM-urile si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie din Romania sa obtina, in conditii avantajoase, credite pentru necesarul de capital de lucru sau pentru investitii, in contextul actual generat de pandemie. Aceste finantari sunt garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.

AGRO IMM INVEST este un subprogram al programului IMM INVEST dedicat intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar. 

Pentru anul 2021, plafonul total al garantiilor ce pot fi acordate este in valoare de 15 miliarde lei, din care 1 miliard lei este alocat programului AGRO IMM INVEST. Pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care puteau fi acordate in cadrul programului a fost de 20 miliarde lei.

 • acces la creditare prin garantii de stat: pana la 90% din valoarea creditului poate fi garantata de catre stat; 

 • dobanda este subventionata de stat pe o perioada de 8 luni de la data primei utilizari din credit, fara a se depasi data de 31 decembrie 2022 inclusiv;

 • comisioanele FNGCIMM (de risc si de administrare) sunt subventionate de stat in proportie de 100%, pe toata durata de creditare;

 • nu se plateste comision de rambursare anticipata;

 • valoarea cumulata maxima a creditelor, care poate fi acordata unei singure companii in cadrul programului, este de 5 milioane lei pentru capital de lucru si 10 milioane lei pentru investitii.

Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei IMM-urile si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie din toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor declarate neeligibile in cadrul Programului, care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • nu se afla in dificultate;
 • nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau TECHVENTURES BANK;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
 • nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte datorii la bugetul de stat sau se obliga sa le achite din prima transa a finantarii IMM Invest;
 • nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
 • nu au credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a C.R.C.;
 • nu a fost deschisa procedura de insolventa, de executare silita, nu sunt in situatia de inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau concordat si nu indeplinesc criteriile pentru deschiderea insolventei la cererea creditorilor;
 • dispun de garantii complementare garantiei FNGCIMM, pana la nivelul solicitat de normele interne ale bancii si sunt eligibile conform reglementarilor interne ale bancii;
 • nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni, cu exceptia incidentelor din perioada starii de urgenta, starii de alerta si o luna dupa incetarea acestora.

1.Documentele standard solicitate de banca in analiza cereii de credit

2.Documentele mentionate in Conventia de garantare si plata a granturilor pentru Programul IMM INVEST ROMANIA:

 • Solicitarea de garantare;
 • Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului privind incadrarea in categoria I.M.M.;
 • Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate;
 • Rezultatul consultarii Centralei Riscului de Credit din care sa rezulte indeplinirea conditiei de eligibilitate;
 • Certificatul de atesare fiscala si acordul beneficiarului de finantare de consultare a bazei de date a MFP;
 • Declaratia unica privind veniturile realizate in Romania depusa la organele fiscale competente pentru anul mentionat in cadrul programului, in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente.
 • Aplici online, pe site-ul www.imminvest.ro, completand: datele de indentificare, declaratia IMM, optiunea de creditare, banca partenera dorita. Noi te invitam sa alegi TECHVENTURES BANK!
 • Primesti automat un numar de inregistrare si un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii.
 • Dupa ce datele transmise de tine sunt verificate, FNGCIMM emite un acord de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si notifica TECHVENTURES BANK.
 • TECHVENTURES BANK te contacteaza pentru completarea cererii de credit si iti solicita alte documente daca sunt necesare, apoi analizeaza cererea de creditare.
 • TECHVENTURES BANK decide daca aproba sau respinge creditului, iar in caz de aprobare transmite catre FNGCIMM solicitarea privind acordarea garantiei.
 • FNGCIMM analizeaza solicitarea de garantare, aproba sau respinge emiterea acesteia si informeaza TECHVENTURES BANK.
 • In caz afirmativ, FNGCIMM transmite catre TECHVENTURES BANK contractul de garantare si acordul de finantare care se incheie cu beneficiarul Programului.
 • TECHVENTURES BANK te contacteaza pentru transmiterea deciziei, semnarea documentelor si punerea la dispozitie a creditului.

Pentru mai multe informatii legate de Programul IMM Invest Romania, acceseaza site-urile: https://www.imminvest.ro/ si https://www.fngcimm.ro/imm-invest.  

OPTIUNI FINANTARE prin Programul IMM Invest

Capital de lucru

Finantari in valoare de pana la 5.000.000 lei;

Garantii de stat de maxim 90% din valoarea creditelor;

Durata finantarii de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni;

Rata dobanzii: ROBOR 3M +2.5% p.a.;

Destinatia creditelor pentru finantarea capitalului de lucru:

– cheltuieli de aprovizionare /productie/desfacere;

– cheltuieli de executare lucrari si/sau prestare servicii;

– cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;

– cheltuieli de intretinere, reparatii curente spatii de lucru/sedii/puncte de lucru;

– alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;

– cheltuieli cu salarii si asimilate;

– cheltuieli cu chirii/utilitati; 

Garantii: ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la banca si alte garantii, dupa caz.

Credit de investitii

Finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;

Garantii de stat de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele aferente;

Durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maxim 18 luni, acordate pentru rambursarea principalului, la inceputul perioadei de creditare.

Rata dobanzii: ROBOR 3M +2% p.a;

Destinatia creditelor de investitii:

– achizitie de echipamente/masini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, etc (inclusiv TVA);

– achizitie de active necorporale aferente investitiei (software/licente programe/brevete, etc), inclusiv TVA;

– achizitie de spatiu productie/servicii/comercial/terenuri pentru constructie/agricultura (inclusiv TVA);

– constructie de spatii productie/servicii/spatii comerciale;

– cheltuieli de reparatii capitale, modernizari spatii de lucru/sedii/puncte de lucru;

– alte cheltuieli aferente planului de investitie  (inclusiv TVA). 

Garantii: ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la banca si alte garantii, dupa caz.

Alege un Pachet de Cont Curent

Startup

0 lei/luna

Pentru companii la inceput de drum!

(cu cifra de afaceri mai mica de 10.000 Euro)

Business

50 lei/luna

Pentru companii in crestere!

(cifra de afaceri intre 10.000- 100.000 Euro)

Unlimited

150 lei/luna

Tot ce ai nevoie pentru afacere!

(cifra de afaceri intre 100.000 – 2.000.000 Euro)