Skip to content

Documente necesare (credite personale fara garantii)

DOCUMENTE NECESARE

  • Cerere de credit;
  • Declaratia de apartenenta la grup (formular tip);
  • Documente care atesta existenta surselor proprii de finantare ale imprumutatului: copie extras de cont, antecontract de vanzare cumparare, etc.

In cazul in care informatiile privind veniturile nu sunt raportate la ANAF:

  • Adeverinta de salariu pentru solicitant si daca este cazul, pentru coplatitori (formular tip sau alte modele de adeverinte care sa cuprinda obligatoriu informatiile solicitate de banca)/Extras de cont/Stare financiara cumulat(a) pe ultimele trei luni pentru clientii care incaseaza salariul lunar intr-un cont curent deschis la noi);
  • Documente care atesta alte venituri realizate de solicitant din inchirieri, dividende, venituri realizate in strainatate etc. si care pot fi luate in calcul la determinarea capacitatii de rambursare BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia si daca este cazul, pentru coplatitor(i) si garantii cu ipoteca; 

Banca isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente, daca va fi cazul.