Credite de nevoi personale fără garanții reale imobiliare

Credite de nevoi personale fără garanții reale imobiliare

Se acordă pentru finanțarea oricărui proiect personal, fără a fi necesară justificarea scopului utilizării banilor. Creditul se poate acorda și pentru refinanțarea altor credite.

CARACTERISTICI

Moneda: lei

Suma finanțată:
maximum 15.000 EUR (sau echivalentul în lei)

Perioada de acordare:
până la 5 ani;

Calculator credit

Rezultate calculator

Dobândă (%):

DAE:

Rată lunară:

Număr rate:

Cost total:

Valoare totală plătibilă:

COSTURI PENTRU UN CREDIT DE NEVOI PERSONALE FĂRĂ GARANȚII IMOBILIARE ÎN LEI

Dobândă (variabilă):

  • IRCC + 11,20%

Indicele IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, respectiv în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie ale fiecărui an.

Comisioane aferente creditului percepute de Bancă:

  • Comision de analiză: 0 lei
  • Comision lunar de administrare: 0 lei

Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia:

Aceste servicii sunt prestate de către terți, iar comisioanele sunt percepute de către aceștia, conform tarifelor practicate.

  • Taxe RNPM: Percepute pentru înscrierea, prelungirea, modificarea, radierea garanțiilor mobiliare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM).

EXEMPLU DE CALCUL DAE PENTRU UN CREDIT DE NEVOI PERSONALE FĂRĂ GARANȚII IMOBILIARE ÎN LEI

Valoarea totală a creditului: 25.000 lei

Durata contractului de credit: 5 ani

Numărul de rate: 60 rate

Dobânda (variabilă)/an: 17,18% (IRCC+ marja fixa 11,20% p.a.)

A fost considerat indicele IRCC valabil de la data de 01.04.2023, egal cu 5,98%.

Comision analiză: 0 lei

Comision lunar de administrare: 0 lei

Taxe RNPM: 131 lei

DAE*: 18,60%

Rata lunară: 624 lei

Costul total al creditului: 12.424 lei

Valoarea totală platibilă: 37.424 lei

* DAE este calculat în condițiile prezentate mai sus, include dobânda, comisionul de analiză, comisionul lunar de administrare, comisioanele RNPM percepute pe întreaga perioada de creditare (valoare la data curentă).

Posibile riscuri care pot afecta posibilitatea de rambursare a creditului:
  • Veniturile pot varia pe durata contractului de credit și pot afecta capacitatea de rambursare a ratelor lunare, în cazul diminuării acestora.
  • Dobânda aferentă creditului este variabilă, conform variației indicelui IRCC, ceea ce poate duce la modificarea ratei lunare de plată, în sensul creșterii sau descreșterii.
  • În cazul creditelor în euro, posibilele fluctuații ale cursului valutar pot afecta suma lunară de plată în situația în care, pentru plata ratei aferente creditului, trebuie efectuat un schimb valutar.

Aveți posibilitatea de a încheia cu un asigurator, pe cheltuiala proprie, o poliță de asigurare pentru riscul financiar de neplată. Costul acesteia este perceput de asigurator, nu este cunoscut de Bancă și nu a fost luat în considerare în calculul DAE.

Posibilele consecințe ale nerespectării angajamentelor legate de contractul de credit pornesc de la plata dobânzilor penalizatoare, la raportarea la Biroul de Credit și la Centrala Riscurilor de Credit și până la executarea silită a bunurilor aduse în garanție și/sau a patrimoniului titularului creditului și/sau al codebitorilor.

Pentru informații detaliate referitoare la produsele de creditare oferite de noi, vă invitam să contactați oricare dintre unitățile noastre teritoriale sau prin e-mail: creditare@techventures.bank.

Solicită credit

Completează formularul de mai jos și vei fi contactat de un reprezentant al băncii.