Student Invest

Student Invest

Programul Student Invest este finanțat de Guvernul României, derulat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu sprijinul Fondului Român de Contragarantare, în calitate de garantor, prin rețeaua băncilor partenere, din care face parte și TechVentures Bank.

Susținem tinerii prin programele „StudentInvest" și „FamilyStart" finanțate de Guvernul României 2024.

CARACTERISTICI

 • are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu cetăţenie română, cu domiciliul în România și care au vârsta cuprinsă între 18 ani impliniți și 40 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului, care sunt cuprinși în sistemul de învațământ superior în instituțiile de învăţământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate;
 • studenții pot accesa un credit bancar în valoare de maximum 75.000 lei, garantat de către stat în proporție de 80%, prin Fondul Român de Contragarantare;
 • dobânda pentru creditul acordat (IRCC + 4,00% pe an) și comisioanele aferente (comisionul de analiză credit de 0,20%, aplicat la valoarea finanțării aprobate și comisionul de gestiune a garanțiilor de 0,40% pe an, calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei, datorat Fondului Român de Contragarantare) sunt suportate integral din bugetul de stat;
 • creditul poate fi acordat o singură dată, pentru o perioadă de maximum 10 ani, cu o perioadă de grație de maximum 5 ani de la data acordării împrumutului;
 • finanțarea se acordă sub forma unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la plată în valoare cumulată de minimum 500 lei, inclusiv TVA;
 • dacă beneficiarul nu este angajat, pentru acordarea creditului este necesar cel puțin un codebitor.

Pentru ce poate fi utilizat creditul?

 1. taxe de studii, inclusiv licenţă, master, inclusiv Master of Business Administration, doctorat;
 2. plata cărţilor, rechizitelor, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități;
 3. costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;
 4. taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, cât și cheltuielile de transport pentru deplasări;
 5. achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv cele având încorporate tehnologii de acces și dispozitive asistive pentru persoanele cu dizabilități;
 6. plata chiriei, maximum 300 euro/lună la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății;
 7. plata locurilor de cazare în căminele studențești;
 8. parte/avans din achiziția unei locuințe;
 9. cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus în baza documentelor justificative: convenție, adeverință sau alt document care atestă înscrierea în program;
 10. plata, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele Școala după școală și/sau after school, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare la care participă/se înscriu copiii acestora;
 11. costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;
 12. investigații și tratamente medicale complexe recomandate de medici specialiști în cazul studenților cu probleme de sănătate;
 13. achiziția de autoturisme noi/autoturisme secondhand cu vechime de maximum 5 ani la data efectuării tragerii, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;
 14. achiziția instrumentelor muzicale, a aparaturii audio-video și a altor obiecte necesare pentru dezvoltarea abilităților vocaționale.