Overdraft

Overdraft

Se acordă pentru finanțarea oricărui proiect personal, fără a fi necesară justificarea scopului utilizării banilor, prin contul curent cu card de debit atașat în lei. De acest credit pot beneficia persoanele fizice rezidente care își incasează veniturile în contul curent deschis la TechVentures Bank.

CARACTERISTICI

Moneda: lei

Suma finanțată:
maximum 3 salarii/alte venituri nete lunare eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei.

Perioada de acordare:
maximum 60 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe intervale egale (60 luni).

Avantaje

Obținere simplă a banilor, fără motivarea destinației

Access permanent la bani, prin cardul de debit

Perioadă lungă de creditare pentru acest tip de produs

Posibilitatea rambursării anticipate

Plata dobânzii doar pentru suma utilizată

Calculator credit

Rezultate calculator

Dobândă (%):

DAE:

Rată lunară:

Număr rate:

Cost total:

Valoare totală plătibilă:

COSTURI

Dobândă (variabilă):

  • IRCC + 12,70%

Indicele IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, respectiv în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie ale fiecărui an.

Comisioane aferente creditului percepute de Bancă:

  • Comision de analiză: 0 lei
  • Comision lunar de administrare: 0 lei

Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia:

Aceste servicii sunt prestate de către terți, iar comisioanele sunt percepute de către aceștia, conform tarifelor practicate.

  • Taxe RNPM: Percepute pentru înscrierea, prelungirea, modificarea, radierea garanțiilor mobiliare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM).

EXEMPLU DE CALCUL DAE

Valoarea totală a creditului: 12.500 lei

Durata contractului de credit: 60 luni

Dobânda (variabilă)/an: 18,68% (IRCC+ marja fixa 12,70% p.a.)

A fost considerat indicele IRCC valabil de la data de 01.04.2023, egal cu 5,98%.

Comision analiză: 0 lei

Comision lunar de administrare: 0 lei

Taxe RNPM: 131 lei

DAE*: 20,67% p.a.

Rata lunară: 192 lei

Costul total al creditului: 11.806 lei

Valoarea totală platibilă: 24.306 lei

* DAE este calculat în condițiile prezentate mai sus, include dobânda, comisionul de analiză, comisionul lunar de administrare, comisioanele RNPM percepute pe întreaga perioadă de creditare (valoare la data curentă). Calculul este realizat considerând că întreg creditul a fost utilizat de la acordare. Totalul de plată lunar (rata lunară) este format din dobânda aferentă creditului utilizat.

Posibile riscuri care pot afecta posibilitatea de rambursare a creditului:
  • Veniturile pot varia pe durata contractului de credit și pot afecta capacitatea de rambursare a ratelor lunare, în cazul diminuării acestora.
  • Dobânda aferentă creditului este variabilă, conform variației indicelui IRCC, ceea ce poate duce la modificarea ratei lunare de plată, în sensul creșterii sau descreșterii.

Aveți posibilitatea de a încheia cu un asigurator, pe cheltuiala proprie, o poliță de asigurare pentru riscul financiar de neplată. Costul acesteia este perceput de asigurator, nu este cunoscut de Bancă și nu a fost luat în considerare în calculul DAE.

Posibilele consecințe ale nerespectării angajamentelor legate de contractul de credit pornesc de la plata dobânzilor penalizatoare, la raportarea la Biroul de Credit și la Centrala Riscurilor de Credit și până la executarea silită a bunurilor aduse în garanție și/sau a patrimoniului titularului creditului și/sau al codebitorilor.

Pentru informații detaliate referitoare la produsele de creditare oferite de noi, vă invitam să contactați oricare dintre unitățile noastre teritoriale sau prin e-mail: creditare@techventures.bank.

Solicită credit

Completează formularul de mai jos și vei fi contactat de un reprezentant al băncii.