Eco Credit

Eco Credit

Se acordă pentru achiziția autoturismelor noi sau secondhand (nu mai vechi de 2 ani) cu motor electric (full sau de tip plug-in hybrid/hybrid) sau orice alt mijloc electric de deplasare (scutere, trotinete etc.).

De acest credit pot beneficia persoanele care obțin venituri pe teritoriul României sau în străinătate, cu vârsta cuprinsă între 18 ani și vârsta legală de pensionare.

Se acceptă cumularea veniturilor realizate de solicitant cu cele ale coplătitorilor din cadrul familiei acestuia (soț/soție) și/sau ale coplătitorilor externi (maximum un coplătitor extern).

CARACTERISTICI

Moneda: lei

Suma finanțată:
maximum 85% din valoarea facturii emise de vânzător, diminuată cu eventualele finanțări nerambursabile, dar nu mai mult de 200.000 lei.

Perioada de acordare:
până la 5 ani

Avansul minim:
15% din valoarea de achiziție a autoturismului/bunului finanțat.

GARANȚII

  • Ipoteca mobiliară asupra autoturismului achiziționat și a creanțelor rezultate din polița de asigurare CASCO pentru acesta (în cazul achizițiilor de autoturisme);
  • Ipoteca mobiliară asupra tuturor conturilor curente ale împrumutatului deschise la TECHVENTURES BANK S.A.

În cazul achizițiilor de autoturisme prin ECO CREDIT, acestea trebuie asigurate (polița CASCO).

Avantaje

Dobânzi și comisioane competitive

Posibilitatea rambursării anticipate

Accesul la sume mai mari

Timp redus de răspuns

Calculator credit

Rezultate calculator

Dobândă (%):

DAE:

Rată lunară:

Număr rate:

Cost total:

Valoare totală plătibilă:

COSTURI PENTRU UN CREDIT DE ACHIZIȚIE MIJLOACE ELECTRICE DE DEPLASARE ÎN LEI

Dobândă (variabilă):

  • IRCC + 5,50%

Indicele IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, respectiv în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie ale fiecărui an.

Comisioane aferente creditului percepute de Bancă:

  • Comision de analiză: 0 lei
  • Comision lunar de administrare: 0 lei

Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia:

Aceste servicii sunt prestate de către terți, iar comisioanele sunt percepute de către aceștia, conform tarifelor practicate.

  • Comision asigurare garanții: Perceput pentru încheierea poliței de asigurare CASCO
  • Taxe RNPM: Percepute pentru înscrierea, prelungirea, modificarea, radierea garanțiilor mobiliare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

EXEMPLU DE CALCUL DAE PENTRU UN CREDIT DE ACHIZIȚIE MIJLOACE ELECTRICE DE DEPLASARE, ÎN LEI

Valoarea totală a creditului: 150.000 lei

Durata contractului de credit: 5 ani

Numărul de rate: 60 rate

Dobânda (variabilă)/an: 11,48% (IRCC+ marja fixa 5,50% p.a.)

A fost considerat indicele IRCC valabil de la data de 01.04.2023, egal cu 5,98%.

Comision analiză: 0 lei

Comision lunar de administrare: 0 lei

Taxe RNPM: 131 lei

DAE*: 12,10%

Rata lunară: 3.297 lei

Costul total al creditului: 47.843 lei

Valoarea totală platibilă: 197.843 lei

* DAE este calculat în condițiile prezentate mai sus, include dobânda, comisionul de analiză, comisionul lunar de administrare, comisioanele RNPM percepute pe întreaga perioadă de creditare (valoare la data curentă) și nu include costurile pentru asigurarea autoturismului.

Posibile riscuri care pot afecta posibilitatea de rambursare a creditului:
  • Veniturile pot varia pe durata contractului de credit și pot afecta capacitatea de rambursare a ratelor lunare, în cazul diminuării acestora.
  • Dobânda aferentă creditului este variabilă, conform variației indicelui IRCC, ceea ce poate duce la modificarea ratei lunare de plată, în sensul creșterii sau descreșterii.

Aveți posibilitatea de a încheia cu un asigurator, pe cheltuiala proprie, o poliță de asigurare pentru riscul financiar de neplată. Costul acesteia este perceput de asigurator, nu este cunoscut de Bancă și nu a fost luat în considerare în calculul DAE.

Posibilele consecințe ale nerespectării angajamentelor legate de contractul de credit pornesc de la plata dobânzilor penalizatoare, la raportarea la Biroul de Credit și la Centrala Riscurilor de Credit și până la executarea silită a bunurilor aduse în garanție și/sau a patrimoniului titularului creditului și/sau al codebitorilor.

Pentru informații detaliate referitoare la produsele de creditare oferite de noi, vă invitam să contactați oricare dintre unitățile noastre teritoriale sau prin e-mail: creditare@techventures.bank.

Solicită credit

Completează formularul de mai jos și vei fi contactat de un reprezentant al băncii.