Credite pentru achiziție locuință

Credite pentru achiziție locuință

Se acordă pentru realizarea de investiții imobiliare, precum achiziționarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea, extinderea sau construirea unei locuințe, achiziționarea unui teren sau pentru refinanțarea altor credite pentru investiții imobiliare.

De acest credit pot beneficia persoanele care obțin venituri pe teritoriul României sau în străinătate, cu vârsta cuprinsă între 18 ani și vârsta legală de pensionare, cu condiția ca cel puțin solicitantul sau soțul/soția (în calitate de coplătitor) să obțină venituri în România.

Se acceptă cumularea veniturilor realizate de solicitant cu cele ale coplătitorilor din cadrul familiei acestuia (soț/soție) și/sau ale coplătitorilor externi (maximum un coplătitor extern).

CARACTERISTICI

Moneda: lei sau euro

Suma finanțată:
maximum 85% din valoarea garanțiilor imobiliare, dar nu mai mult de 750.000 EUR, în funcție de valuta creditului vs. moneda în care se obțin veniturile și dacă există sau nu alte imobile în proprietate.

Perioada de acordare:
până la 30 de ani

Avansul minim:
5% din valoarea proiectului finanțat, în funcție de valoarea garanțiilor imobiliare, valuta creditului vs. moneda în care se obțin veniturile și dacă există sau nu alte imobile în proprietate.

GARANȚII

 • Ipoteca imobiliară asupra imobilului ce face obiectul finanțării și/sau oricărui alt bun imobil aflat în proprietatea împrumutatului și/sau a unei terțe persoane fizice;
 • Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultate din polița/polițele de asigurare pentru imobilul/imobilele adus/e în garanție;
 • Ipoteca mobiliară asupra conturilor împrumutatului deschise la TECHVENTURES BANK;
 • Opțional, depozit colateral.

Pentru contractarea unui credit de investiții imobiliare, bunurile imobile aduse în garanție, cu excepția terenurilor, trebuie asigurate (polița PAD și polița suplimentară pentru toate riscurile).

Avantaje

Perioadă lungă de creditare

Dobânzi și comisioane competitive

Posibilitatea rambursării anticipate

Accesul la sume mai mari

Timp redus de răspuns

Calculator credit

Rezultate calculator

Dobândă (%):

DAE:

Rată lunară:

Număr rate:

Cost total:

Valoare totală plătibilă:

COSTURI PENTRU UN CREDIT DE ACHIZIȚIE IMOBIL ÎN LEI

Dobândă (variabilă):

 • Cu incasarea lunară a veniturilor în contul TECHVENTURES BANK: IRCC + 3,25%
 • Fara incasarea lunară a veniturilor în contul TECHVENTURES BANK: IRCC + 3,75%

Indicele IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, respectiv în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie ale fiecărui an.

Comisioane aferente creditului percepute de Bancă:

 • Comision de analiză: 0 lei
 • Comision lunar de administrare: 0 lei

Comisioane aferente serviciilor accesorii creditului, necesare pentru acordarea acestuia:

Aceste servicii sunt prestate de către terți, iar comisioanele sunt percepute de către aceștia, conform tarifelor practicate.

 • Taxe și onorarii notariale: Percepute pentru autentificarea și intabularea contractului de vânzare-cumpărare imobil/ contractului de ipoteca de către un Notar Public
 • Comision evaluare garanții: Perceput pentru evaluarea garanțiilor de către un evaluator atestat ANEVAR
 • Comision asigurare garanții: Perceput pentru încheierea politelor de asigurare a garanțiilor imobiliare de către o societate de asigurări autorizata (PAD si asigurare suplimentară împotriva tuturor riscurilor)
 • Taxe RNPM: Percepute pentru înscrierea, prelungirea, modificarea, radierea garanțiilor mobiliare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)

EXEMPLU DE CALCUL DAE PENTRU UN CREDIT DE ACHIZIȚIE IMOBIL ÎN LEI CU ÎNCASAREA LUNARĂ A VENITURILOR ÎN CONTUL TECHVENTURES BANK

Valoarea totală a creditului: 350.000 lei

Durata contractului de credit: 30 ani

Numărul de rate: 360 rate

Dobânda (variabilă)/an: 9,23% (IRCC+ marja fixa 3,25% p.a.)

A fost considerat indicele IRCC valabil de la data de 01.04.2023, egal cu 5,98%.

Comision analiză: 0 lei

Comision lunar de administrare: 0 lei

Taxe RNPM: 460 lei

DAE*: 9,63%

Rata lunară: 2.874 lei

Costul total al creditului: 684.745 lei

Valoarea totală platibilă: 1.034.745 lei

*DAE este calculat în condițiile prezentate mai sus, include dobânda, comisionul de analiză, comisionul lunar de administrare, comisioanele RNPM percepute pe întreaga perioadă de creditare (valoare la data curentă) și nu include costurile pentru asigurarea imobilului/imobilelor aduse în garanție și nici costurile percepute de către terți, care nu sunt cunoscute de către Bancă (comisionul de evaluare, taxele notariale de autentificare și taxele de intabulare a contractului de vânzare-cumpărare).

Posibile riscuri care pot afecta posibilitatea de rambursare a creditului:
 • Veniturile pot varia pe durata contractului de credit și pot afecta capacitatea de rambursare a ratelor lunare, în cazul diminuării acestora.
 • Dobânda aferentă creditului este variabilă, conform variației indicelui IRCC, ceea ce poate duce la modificarea ratei lunare de plată, în sensul creșterii sau descreșterii.
 • În cazul creditelor în euro, posibilele fluctuații ale cursului valutar pot afecta suma lunară de plată în situația în care, pentru plata ratei aferente creditului, trebuie efectuat un schimb valutar.

Aveți posibilitatea de a încheia cu un asigurator, pe cheltuiala proprie, o poliță de asigurare pentru riscul financiar de neplată. Costul acesteia este perceput de asigurator, nu este cunoscut de Bancă și nu a fost luat în considerare în calculul DAE.

Posibilele consecințe ale nerespectării angajamentelor legate de contractul de credit pornesc de la plata dobânzilor penalizatoare, la raportarea la Biroul de Credit și la Centrala Riscurilor de Credit și până la executarea silită a bunurilor aduse în garanție și/sau a patrimoniului titularului creditului și/sau al codebitorilor.

Pentru informații detaliate referitoare la produsele de creditare oferite de noi, vă invitam să contactați oricare dintre unitățile noastre teritoriale sau prin e-mail: creditare@techventures.bank.

Solicită credit

Completează formularul de mai jos și vei fi contactat de un reprezentant al băncii.